Album hình ảnh

Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

06/03/2019

LINH THÔNG CỔ TỰ - CHÙA NÔM

LINH THÔNG CỔ TỰ là tên cổ của ngôi chùa này; vì chùa tọa lạc trên đất cổ Làng Nôm, nên được gọi là chùa Nôm.

Không ai còn nhớ rõ chùa được xây dựng từ năm nào, (có ý kiến cho rằng khoảng thời Lý - lúc đó nơi đây còn là khu rừng thông). Ngày nay, dựa trên hai tấm bia cổ còn lưu giữ tại chùa thì chùa đã được xây dựng lại vào năm 1680.

Tới chiêm bái Chùa Nôm, đi vào khu vực làng cổ Đại Đồng (Làng Nôm), qua cây cầu đá 9 nhịp, có niên đại khoảng 200 năm bắc qua dòng sông Nguyệt Đức, cây gạo cổ thụ và giếng cổ chúng ta vào Chùa Nôm.

Như lạc vào một không gian vô cùng thanh tịnh, đắm chìm trong cảm xúc của những tích chèo, câu chuyện cổ tích xa xưa, rất linh thiêng nơi chốn Phật Đường, nhưng lại rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta hôm nay.

Ngôi chùa nổi tiếng vì còn lưu giữ được những di sản vô cùng quý giá để lại từ nhiều trăm năm trước, nhưng đặc biệt từ khi Đại đức Thích Đồng Huệ (nay là Thượng tọa Thích Đồng Huệ) được phân về trụ trì, đã có công lớn trong việc lưu giữ, tôn tạo, mở rộng và xây dựng cảnh quan chùa để có được ngôi chùa Nôm như hôm nay.

Cùng với làng cổ Đại Đồng, Chùa Nôm thực sự là niềm tự hào, vốn văn hóa quý giá của người dân Hưng Yên nói riêng, cả nước nói chung.

Đầu xuân kỷ hợi có dịp về chùa Nôm, xin ghi lại vài hình ảnh chia sẻ với mọi người...

 

 

1. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

2. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

3 Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

4. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

5. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

6. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

7. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

8. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

9. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

10. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

11. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

12. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

13. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

14. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

15. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

16. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

17. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

18. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

19. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

20. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

21. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

22. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

23. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

24. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

25. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

26. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

27. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

28. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

30. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

31. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

32. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

33. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

34. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

35. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

36. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

37. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019

38. Chùa Nôm - Ảnh Nguyễn Khắc Hào năm 2019