Album hình ảnh

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo QCDC

13/01/2018

Ngày 27/12/2010, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, chủ trì hội thảo có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.