Cơ cấu tổ chức

08/02/2018 | 1714

Sơ đồ tổ chức Bộ máy Liên hiệp hội tỉnh Hưng Yên

(1): Chủ tịch

TS. Nguyễn Khắc Hào

(2):  Phó Chủ tịch Thường trực

KS. Ngô Xuân Thái

(3): Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

ThS.Nguyễn Văn Doanh

(4): Phó Chủ tịch

ThS. Lê Thị Thắm

(5): Văn phòng Liên hiệp Hội

SĐT: 02213522.622, 02213.522.623

(6) Ban Tư vấn, Phản biện và GĐXH

* Cán bộ: Doãn Ngọc Sơn

(7) Ban Thông tin tuyen truyền

Cán bộ: Tạ Thị Đức

(8) Ban Phổ biến kiến thức

Cán bộ: Nguyễn Võ Triiệu

(9) Các hội thành viên Liên hiệp hội
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên có 14 Hội thành viên

1

Hội kế hoạch hóa và gia đình tỉnh

2

Hội Y dược học tỉnh

3

Hội Điều dưỡng

4

Hội làm vườn và nuôi ong

5

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

6

Hội Đông y tỉnh

7

Hội Nhãn lồng tỉnh

8

Hội sinh vật cảnh tỉnh

9

Hội Luật gia tỉnh

10

Hội cựu giáo chức

11

Hội cầu đường tỉnh

12

Hội châm cứu

13

Hội khuyến học tỉnh

14

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng