KẾ HOẠCH, THỂ LỆ, PHIẾU ĐĂNG KÝ, HOÀN THIỆN HỒ SƠ THAM DỰ  HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ IV, NĂM 2022

KẾ HOẠCH, THỂ LỆ, PHIẾU ĐĂNG KÝ, HOÀN THIỆN HỒ SƠ THAM DỰ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ IV, NĂM 2022

 21/01/2022 |  1558

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống, an ninh và quốc phòng, giáo dục đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, B ...

Xem thêm