Album hình ảnh

Hình ảnh Lễ trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2018

20/03/2019

Các đồng chí Lãnh đạo  tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo  tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo  tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo  tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo  tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo  tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo tham quan mô hình

Các đồng chí Lãnh đạo tham quan mô hình

 

Lãnh đạo tỉnh trao bằng chứng nhận cho các thí sinh đạt giải

Lãnh đạo tỉnh trao bằng chứng nhận cho các thí sinh đạt giải

Lãnh đạo tỉnh trao bằng chứng nhận cho các thí sinh đạt giải

Lãnh đạo tỉnh trao bằng chứng nhận cho các thí sinh đạt giải