Album hình ảnh

Hội thảo góp ý vào nội dung dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII

09/05/2018

Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên tổ chức. Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học đầu ngành.