Album hình ảnh

Tổng kết NQ 25

10/01/2018

Ngày 31.3.2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12.3.2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Một số hình ảnh tại hội nghị: