Album hình ảnh

Triển khai DA 02

10/01/2018

Ngày 11/10/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016-2020"; Thông báo số 227-TB/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 05/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XVII) về Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 26/CT - TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đồng thời Ôn lại 86 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015). Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Một số hình ảnh Hội nghị: