Trang chủ >> Hội thi sáng tạo kỹ thuật >> KẾ HOẠCH, THỂ LỆ, PHIẾU ĐĂNG KÝ, HOÀN THIỆN HỒ SƠ THAM DỰ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ IV, NĂM 2022

KẾ HOẠCH, THỂ LỆ, PHIẾU ĐĂNG KÝ, HOÀN THIỆN HỒ SƠ THAM DỰ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ IV, NĂM 2022

21/01/2022 | 1169

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống, an ninh và quốc phòng, giáo dục đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đã phát động Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, năm 2022.

Các giải pháp dự thi tập trung vào 6 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo.
 
Hồ sơ dự thi gửi về Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 15/8 đến 30/9/2022.
Xem chi tiết Thể lệ Hội thi Tại đây:
Xem chi tiết Kế hoạch Hội thi Tại đây:
Phiếu đăng ký Hội thi Tại đây:
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Hội thi Tại đây
 

Các bài viết khác