Trang chủ >> Hội thi và giải thưởng >> Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ II

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ II

13/08/2018 | 1142

Ngày 10.8, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ II tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, thể lệ hội thi và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ II.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông qua kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ II, trong đó chú trọng triển khai những điểm chính, mới trong hội thi lần này. Theo thể lệ, Ban Tổ chức hội thi lần này khuyến khích các tập thể, cá nhân, đơn vị gửi các giải pháp có tính sáng tạo, mới, khả năng ứng dụng cao theo 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông-lâm-ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường và xây dựng nông thôn mới; y dược; giáo dục và đào tạo. 
 
Đối tượng dự thi gồm các tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam, các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp hoạt động trên địa bàn tỉnh có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học kỹ thuật đã hoặc có khả năng áp dụng tại Hưng Yên từ ngày 16.12.2016 đến nay.  
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị thành viên Ban tổ chức hội thi bám sát các văn bản đã ban hành của Ban tổ chức hội thi, nâng cao trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của hội thi; đồng thời, triển khai đến các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là các công ty, doanh nghiệp biết, tham gia hội thi một cách nghiêm túc, trách nhiệm, mang lại kết quả tốt về chất lượng và số lượng đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật dự thi. Đặc biệt, trên cơ sở kết quả của các công trình, giải pháp, sáng kiến đã đạt giải trong hội thi lần thứ I, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông của tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự lan tỏa trong cộng đồng để các cá nhân, tổ chức biết và hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả, tầm quan trọng của phong trào thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất và đời sống.
 
Minh Huấn

Các bài viết khác