Trang chủ >> Hoạt động liên hiệp hội >> Hội nghị hội đồng trung ương lần thứ 2, khóa VIII Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Hội nghị hội đồng trung ương lần thứ 2, khóa VIII Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

26/04/2021 | 970

Ngày 23.4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội Việt Nam) tổ chức hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 2, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội…

Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị


 Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hội nghị hội đồng trung ương lần thứ 2, khóa VIII của Liên hiệp hội Việt Nam được tổ chức tại Hưng Yên góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo khoa học, kỹ thuật của tỉnh là dịp để Hưng Yên giới thiệu đến các đại biểu những truyền thống văn hóa tốt đẹp, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và những hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người Hưng Yên. Qua gần 10 năm thành lập và phát triển, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tập hợp đội ngũ trí thức, củng cố, kiện toàn bộ máy, phát triển 14 hội thành viên. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tích cực tham vấn với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ. Tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và hội thảo khoa học nhằm tạo động lực thi đua, sáng tạo, đưa khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…
 

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam từ sau Đại hội VIII đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; cho ý kiến về dự thảo các chương trình, quy chế hoạt động của Hội đồng trung ương, Đoàn chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Liên hiệp hội Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận cho ý kiến về dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20.11.2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16.4.2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… 


Đến ngày 15.4, Liên hiệp hội Việt Nam có 152 hội thành viên và 530 tổ chức khoa học và công nghệ tự chủ trực thuộc với 3,8 triệu hội viên. Sau đại hội VIII, Liên hiệp hội Việt Nam đã ổn định về tổ chức và tiếp tục kiện toàn, xây dựng chương trình, quy chế hoạt động để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đầu năm 2021, Liên hiệp hội Việt Nam đã tổ chức các hội thảo góp ý đối với 3 dự thảo quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt, cảng hàng không thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng đối ngoại dành cho các tổ chức thành viên…


Mai Nhung - Báo Hưng Yên


Các bài viết khác