Trang chủ >> Cuộc thi sáng tạo >> HƯỚNG DẪN Hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ I, năm 2019

HƯỚNG DẪN Hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ I, năm 2019

10/04/2019 | 1652

UBND TỈNH HƯNG YÊN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN

Hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng tạo

 Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ I, năm 2019

**************

  1. Hướng dẫn viết bản thuyết minh

BẢN THUYẾT MINH

Mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng

tỉnh Hưng Yên lần thứ I, năm 2019

 

I. Giới thiệu mô hình, sản phẩm:

1. Tên mô hình, sản phẩm:(Viết ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được bản chất của mô hình, sản phẩm dự thi)

2. Ngày, tháng, năm tạo ra mô hình, sản phẩm:

II. Ý tưởng tạo ra mô hình, sản phẩm: (Nêu rõ nguyên nhân, lý do tạo ra sản phẩm)

- Nêu nguyên nhân, lý do (hoặc động lực) cần thiết phải đưa ra mô hình, sản phẩm hoặc vì sao phải nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm này?

- Do nhu cầu xã hội hoặc do nhu cầu khác (đam mê nghiên cứu, sáng tạo) cần thiết phải có mô hình, sản phẩm.

III. Nội dung mô hình, sản phẩm:

1. Mô tả mô hình, sản phẩm dự thi: (Đây là nội dung chính của mô hình, sản phẩm dự thi)           

- Nêu quy trình công nghệ  và sơ đồ quy trình công nghệ dự thi (nếu có) hoặc nguyên tắc hoạt động với mô hình, sản phẩm kỹ thuật, (Có thể nêu rõ những sáng tạo, cải tiến mới của quy trình công nghệ dự thi so với mô hình, sản phẩm đã biết).

- Ưu và nhược điểm của mô hình, sản phẩm?

2. Hiệu quả của mô hình, sản phẩm dự thi:

- Lợi ích mô hình, sản phẩm được tạo ra? (về mặt đời sống, môi trường, tạo việc làm, giảm chi phí thời gian).

- Mô hình, sản phẩm có thể áp dụng cho loại sản phẩm gì ? Như thế nào? Ở đâu?

IV. Kết luận: Nêu tóm lại mô hình, sản phẩm. Chú ý nêu khái quát lại ý tưởng của mô hình, sản phẩm, hiệu quả và ứng dụng của mô hình, sản phẩm.

Xác nhận của đơn vị, trường học

(hoặc chính quyền địa phương)

Tác giả (đại diện nhóm tác giả)

(ký và ghi rõ họ tên)

B. Hướng dẫn hoàn thiện mô hình, sản phẩm

 

Yêu cầu đối với mô hình, sản phẩm:

- Tính chân thực: Mô hình sản phẩm có thể thu nhỏ theo tỉ lệ so với sản phẩm thực

- Tính thẩm mỹ: Mô hình sản phẩm cân đối, đẹp

- Tính vững chắc: Mô hình sản phẩm phải chắc chắn, đảm bảo khi di chuyển, vận hành không bị hư hỏng

C. Hướng dẫn viết hồ sơ

1. Quy cách văn bản:

- Dùng kiểu chữ (Font) Times New Roman, cỡ chữ (size) 13 hoặc 14, dãn dòng (single), dãn đoạn 6pt;

- Lề trên: 2 cm; lề dưới: 2 cm; lề trái: 3 cm; lề phải: 2 cm;

2. Hồ sơ tham dự gồm có (nộp 2 bản):

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.

- Mô hình, sản phẩm dự thi (mô hình được đóng trong thùng carton chắc chắn)

- Bản thuyết minh đề tài có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, trường học

- Ảnh tác giả (mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4cm x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau).

- Bản sao công chứng giấy khai sinh của người dự thi (yêu cầu đối với tất cả các tác giả và đồng tác giả đều phải có).

- Các loại khác. (có thể ghi hình ảnh, clip vào  đĩa CD và nộp cùng hồ sơ dự thi)

3. Phiếu đăng ký tham gia:

Ghi đầy đủ thông tin trong phiếu, mục điện thoại ghi số điện thoại của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả.

- Danh sách đồng tác giả: Nếu đề tài của nhóm tác giả thì ghi danh sách không quá 04 tác giả, ghi phầm trăm đóng góp và ký nhận của tác giả.

- Lĩnh vực dự thi: Chỉ ghi 1 lĩnh vực và đúng với Thể lệ.


Các bài viết khác