Trang chủ >> Cuộc thi sáng tạo >> QUYẾT ĐỊNH, THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ I, NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số:01/QĐ-BTCT ngày 14/03/2019)

QUYẾT ĐỊNH, THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ I, NĂM 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số:01/QĐ-BTCT ngày 14/03/2019)

09/04/2019 | 1350

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ I, năm 2019

Thể lệ chi tiết xem tại đây


Các bài viết khác