Trang chủ >> Hoạt động liên hiệp hội >> Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

17/06/2022 | 782

 Ngày 15.6, tại Trụ sở Tỉnh uỷ, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hào, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Bùi Thế Cử, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
  

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đại diện Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Hưng Yên; kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Các hoạt động chuyên môn từng bước được mở rộng, đa dạng về hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động như: Tư vấn, phản biện xã hội; thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật; triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống; hợp tác trong nước và quốc tế. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh ngày càng khẳng định được vai trò, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Đến nay, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 14 hội thành viên với hơn 13 nghìn hội viên tham gia hoạt động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học nhân văn, khoa học đời sống và ứng dụng…


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; huy động sự tham gia và phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức trong tỉnh. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã làm tốt công tác tập hợp trí thức tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Do vậy, trong thời gian tới, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, Tỉnh ủy nhất quán quan điểm coi trọng vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, khoa học kỹ thuật, coi đây là nguồn lực đồng thời là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh ngày càng phát triển. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ trí thức tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động tư vấn, phản biện xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quan tâm triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức của tỉnh; tăng cường tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ tại tỉnh để tập hợp các nhà khoa học trong nước và nước ngoài tham dự, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi; tăng cường phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với Tỉnh ủy theo hướng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn...


Các bài viết khác