Trang chủ >> Hoạt động liên hiệp hội >> Hội nghị giao ban Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021

Hội nghị giao ban Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021

24/11/2021 | 800

Sáng 15/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2021. Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - Bí Thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LHH Việt Nam chủ trì hội nghị

            Hội nghị được tổ chức theo hình trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu Hưng Yên, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh TS Nguyễn Khắc Hào và toàn thể viên chức cơ quan cùng tham dự.
            Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên Hiệp Hội Việt Nam đã thông qua Dự thảo Báo cáo công tác chỉ đạo, điều phối hoạt động của Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam và Kết quả hoạt động của các Liên hiệp Hội các tỉnh/thành phố 10 tháng đầu năm 2021. Nhìn chung, nhiều hoạt động của các Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, các đơn vị cũng đã linh hoạt thay đổi phương thức tổ chức hoạt động vừa đảm bảo các quy định phòng, chống dịch vừa hoàn thành công việc đúng tiến độ. Các đơn vị đã làm tốt công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, đã tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động khoa học công nghệ; thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được nhiều đề tài, dự án quan trọng, tham gia nghiên cứu và đề xuất cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh một số chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động tôn vinh, sáng tạo - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đã có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã thông qua Dự thảo Báo cáo đề xuất Thành lập các cụm hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịp này, các đại biểu đã trao đổi và đưa nhiều ý kiến về đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới như hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến Liên hiệp hội ở Trung ương và địa phương; tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp và hội thảo khoa học; mạnh dạn nghiên cứu và đề xuất tham gia thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, cấp thiết, ưu tiên, gai góc mà thực tiễn cuộc sống đặt ra; tư vấn những giải pháp đột phá phát triển các lĩnh vực, các chiến lược phát triển đất nước…
            Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng đã ghi nhận những nỗ lực của các Liên hiệp Hội địa phương trong năm qua, trước tình hình dịch Covid-19 điễn biến ngày càng phức tạp, Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố phải tiếp tục cố gắng duy trì hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ và trong thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố sẽ phối hợp, kết nối và hỗ trợ để cùng nhau phát triển hơn nữa


Các bài viết khác