Trang chủ >> Hoạt động liên hiệp hội >> Hội Nghị triển khai Quyết Định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội Nghị triển khai Quyết Định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

03/11/2020 | 272

Ngày 30/10/2020 tại hội trường Khách sạn Thái  Bình Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội Nghị triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ  về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) và Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính về hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội nghị có sự tham gia của gần 100 đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành, hội đồng khoa học và công nghệ; phòng kinh tế hạ tầng của các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức Khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh cũng như lãnh đạo và nhân viên các Hội thành viên trực thuộc Liên hiệp hội. Thuyết trình tại Hội nghị là đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Tư vấn phản biện và giám định xã hội Liên hiệp hội Việt Nam. Đồng chí đã cung cấp những cơ sở pháp lý triển khai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như nội dung quyết định số 14 và một số kết quả đã đạt được của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong thời gian qua. Cũng trong thời gian làm việc Hội nghị đã được nghe những danh mục được chi lập dự toán nhiệm vụ cũng như chi hoạt động quản lý theo Thông tư 11/2015/TT-BTC. Trong thời gian thảo luận Hội nghị đã được nghe rất nhiều ý kiến về giáo dục cũng, y tế, khoa học và đã nhận được những câu trả lời thỏa đáng của giảng viên.


Các bài viết khác