Trang chủ >> Liên hiệp hội Việt Nam >> Hưng Yên phát triển nghề nuôi ong mật dựa vào KH&CN

Hưng Yên phát triển nghề nuôi ong mật dựa vào KH&CN

03/04/2018 | 1326

Với mong muốn xây dựng và phát triển nghề nuôi ong theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trong tỉnh, mới đây Hưng Yên đã đề xuất và được Bộ KH&CN cho phép triển khai Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) phát triển nghề nuôi ong mật theo hướng sản xuất hàng hóa tại tỉnh Hưng Yên”. Dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Dự án do Công ty TNHH Ong Hưng Yên chủ trì và Trung tâm Nghiên cứu Ong và nuôi ong nhiệt đới, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là tổ chức hỗ trợ ứng dụng cộng nghệ. Dự án dự kiến sẽ chuyển giao các quy trình công nghệ nuôi ong ngoại và quản lý chất lượng theo hướng hàng hóa cho người dân; xây dựng mô hình nuôi ong ngoại tại Công ty Ong Hưng Yên và các hộ dân với quy mô 1.000 đàn, sản lượng mật 36 kg/đàn. Các kết quả và sản phẩm dự kiến của dự án bao gồm: Mật ong 80 tấn, phấn hoa 1 tấn, sáp ong 0,5 tấn; mô hình tinh lọc, giảm thủy phần mật ong công suất 500kg/mẻ; đào tạo được 10 kỹ thuật viên và tập huấn cho 90 lượt người dân.


Các bài viết khác