Trang chủ >> Khoa học và đời sống >> Ký kết chương trình phối hợp giám sát

Ký kết chương trình phối hợp giám sát

08/02/2018 | 1091

Tham gia Lễ ký kết có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch ...

Tham gia Lễ ký kết có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh và nhiều lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Buổi ký kết nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở thống nhất về nội dung phối hợp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bên liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp; cử cán bộ, chuyên viên, chuyên gia tham gia các đoàn giám sát; hướng dẫn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Sở Lao động - Thương binh vã Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố cùng cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình phối hợp giám sát; phối hợp nghiên cứu, đề xuất xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan để đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo của các tổ chức, cá nhân, cũng như nâng cao hiệu quả, chất lượng, thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Lễ ký kết diễn ra trong không khí thân mật và thể hiện sự quyết tâm cao của các cơ quan liên quan trong việc phối hợp hoạt động giám sát.


Các bài viết khác