Trang chủ >> Hội thi sáng tạo kỹ thuật >> Quyết định kèm thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018

Quyết định kèm thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018

26/06/2018 | 1782

THỂ LỆ

Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ II, năm 2018

(Ban hành theo Quyết định số:01 /QĐ- BTCHT, ngày 22 tháng 6 năm 2018)

Điều 1.  Mục đích và ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Hội thi) lần thứ II, năm 2018 nhằm:

- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật  trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống, an ninh và quốc phòng, giáo dục đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái...

 - Thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các đề tài, công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất và đời sống góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tuyển chọn các công trình, đề tài, giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

Điều 2.  Cơ quan Thường trực Hội thi

            Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên

 

 Điều 3. Đối tượng dự thi

1. Các tập thể, cá nhân là công dân Viêt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp; có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học kỹ thuật đã hoặc có khả năng áp dụng tại Hưng Yên từ 16 tháng 12 năm 2016 trở lại đây  có quyền tham dự Hội thi.

2. Các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học, kỹ thuật đã hoặc có khả năng áp dụng tại Hưng Yên từ 16 tháng 12  năm 2016 trở lại đây có quyền tham dự Hội thi.

3. Những giải pháp, sản phẩm đã dự thi ở các Bộ ngành, cơ quan Trung ương từ 16 tháng 12 năm 2016 đến nay đề nghị mang đến để trưng bày tại Hội thi; BTC sẽ căn cứ vào kết quả giải thưởng đã được trao để trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các công trình, đề tài, giải pháp, sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Giải pháp) được chia thành 6 lĩnh vực sau:

1. Nông nghiệp, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường và xây dựng nông thôn mới

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các dịch vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, môi trường;

- Các giải pháp nâng cao năng suất, tăng hiệu quả cạnh tranh các loại cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới;

- Các giải pháp, mô hình quản lý, thu gom, tái chế, xử lý các chất thải trong công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, y tế, sinh hoạt cộng đồng;

- Các giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường;

- Các công nghệ xử lý chất thải, sản xuất sạch.

2. Cơ khí tự động hóa, giao thông vận tải, xây dựng

- Phương pháp, quy trình, công nghệ mới thi công các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả;

- Quy trình, công nghệ sản xuất, sử dụng vật liệu, kết cấu mới trong xây dựng, giao thông mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và bền vững;

- Quy trình công nghệ mới tiết kiệm nguyên, nhiên liệu và năng lượng.

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng

- Các Giải pháp tạo ra các loại vật liệu, hoá chất, năng lượng mới phục vụ sản xuất, đời sống, thân thiện với môi trường;

- Ứng dụng công nghệ, vật liệu mới vào sản xuất, đời sống nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

4. Y dược 

- Quy trình, công nghệ mới, cải tiến công nghệ sản xuất dược phẩm;

- Giải pháp, cải tiến các trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân;

- Quy trình, giải pháp, phương pháp mới, tiên tiến ứng dụng trong phòng và điều trị bệnh đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và chuyên môn cao hơn;

- Các giải pháp, công nghệ mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

-  Kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông nhằm phục vụ công tác quản lý hoặc giải quyết các vấn đề của những lĩnh vực khác;

          - Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả KT - XH cao.

6. Giáo dục và đào tạo

- Đồ chơi phục vụ nhu cầu học tập, giải trí của trẻ em;

- Đồ dùng, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học;

- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo như: Cải tiển phương pháp dạy và học; biên soạn, cải tiến giáo trình; cải tiến phương pháp quản lí mang lại hiệu quả, chất lượng dạy và học cao hơn hẳn các phương pháp đã biết;

Ngoài ra, các phương pháp không nằm trong lĩnh vực nêu trên nhưng phục vụ cho sản xuất, đời sống, kinh  tế, văn hóa – xã hội, quản lí nhà nước, an ninh, quốc phòng đều có quyền tham gia.

Điều 5.  Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm: 

1. Phiếu đăng ký dự thi ;

2. Bản tóm tắt Giải pháp dự thi ;

3.Toàn văn Giải pháp dự thi;

Trường hợp Giải pháp dự thi do nhiều người tham gia phải có bản thỏa thuận của các tác giả về tỉ lệ phần trăm đóng góp và ủy quyền cho 01 người hoặc một số tác giả đứng ra làm đại diện dự thi.

 Hồ sơ dự thi lập thành 2 bộ trình bày trên khổ giấy A4 theo mẫu của BTC Hội thi và được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

Điều 6.  Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi được đựng trong phong bì dán kín, bên ngoài đề Hồ sơ dự thi , có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ:

       * Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên.

  Đường An Vũ - phường Hiến Nam - Thành phố Hưng yên

  ĐT: 02213.522.622 và 02213.566.866

2. Thời gian nhận, chấm Giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi:

      Từ ngày 01/7/ 2018 đến 15/10 / 2018

- Thời gian chấm các giải pháp dự thi:

      Từ ngày  25/10/2018 đến 25/11/2018

- Thời gian tổ chức lễ trao giải thưởng:

      D kiến ngày 25 - 31/12 /2018

3.Thời gian nộp Hồ sơ trực tiếp tính theo giờ làm việc hành chính, gửi qua Bưu điện tính theo ngày gửi trên dấu của Bưu điện. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ và bảo mật cho tới ngày công bố kết quả.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại.

Điều 7.  Giải thưởng

Giải thưởng Hội thi STKT tỉnh Hưng Yên lần II, năm 2018, bao gồm:

- Các Giải nhất:                            mỗi giải 10 triệu đồng

- Các Giải nhì:                              mỗi giải 5 triệu đồng

- Các Giải ba:                             mỗi giải 3 triệu đồng

- Các Giải khuyến khích:              mỗi giải 1 triệu đồng  

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi được Ban Tổ chức đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định;

Những cơ quan, đơn vị có thành tích trong các hoạt động sáng tạo kỹ thuật và hưởng ứng Hội thi sẽ được đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 8. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới, tính sáng tạo:

 Giải pháp dự thi phải là của chính tác giả, nhóm tác giả và không trùng với công trình, đề tài, giải pháp đã được cơ quan quản lý nhà nước công nhận hoặc đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật ở Hưng Yên:

Giải pháp dự thi đã được áp dụng rộng rãi, hoặc sản phẩm do giải pháp dự thi tạo ra đã được khách hàng chấp nhận (thông qua hợp đồng kinh tế bán hàng, chuyển giao giải pháp hoặc hóa đơn sản phẩm).

Trong trường hợp, giải pháp dự thi đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm thì tác giả dự thi phải chứng minh giải pháp này có khả năng áp dụng rộng rãi.

3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội

Giải pháp dự thi đã hoặc có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật , xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội; phải thể hiện được tính tiến bộ và an toàn.

Điều 9. Chấm và xếp hạng giải pháp dự thi

- Thành lập Hội đồng Giám khảo và các Ban Giám khảo chuyên ngành bao gồm các cán bộ có chuyên môn sâu thuộc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, mỗi lĩnh vực có từ 3 người trở lên tuỳ theo số lượng Hồ sơ dự thi ;

- Xây dựng thang điểm, chấm điểm các giải pháp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và quy định của Ban Tổ chức Hội thi.

- Đánh giá xếp hạng các giải pháp, bình xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc có nhiều thành tích đóng góp cho Hội thi, cá nhân tập thể đoạt giải Hội thi.

- Khi cần thiết có thể mời các nhà khoa học, các chuyên gia có chuyên môn cao trong từng lĩnh vực cụ thể.

Điều 10. Công bố giải thưởng và giải quyết khiếu nại, tố cáo

-Danh mục các Giải pháp đạt từ giải khuyến khích trở lên được công bố trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các hôi KHKT, của các Ban ngành, Đoàn thể tỉnh Hưng yên và các cơ quan truyền thông khác;

- Trong thời gian 12 ngày kể từ khi công bố,  Ban tổ chức Hội thi tiếp nhận và giải đáp các ý kiến về kết quả đánh giá xếp hạng các Giải pháp. Các ý kiến phản ánh sau thời gian trên sẽ không được xem xét;

-Việc xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có) thực hiện theo các quy định hiện hành.

 Điều11. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội thi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, điều chỉnh kịp thời để Hội thi đạt kết quả cao nhất ./.

                                                                         BAN TỔ CHỨC HỘI THI


Các bài viết khác