Trang chủ >> Hội thi sáng tạo kỹ thuật >> Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII năm 2016-2017

Tổ chức chấm thi các giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII năm 2016-2017

09/02/2018 | 1288

Trong 4 ngày từ 22 đến 25/8, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII tiến hành tổ chức chấm thi các mô hình, sản phẩm tham gia Hội thi...

Trong 4 ngày từ 22 đến 25/8, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VII tiến hành tổ chức chấm thi các mô hình, sản phẩm tham gia Hội thi.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần này có 128 giải pháp tham gia thuộc 5 lĩnh vực. Trong đó; lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông (21 giải pháp); Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên và môi trường (23 giải pháp); Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp , cơ khí và hóa chất (19 giải pháp); Y dược (5 giải pháp); Giáo dục đào tạo (60 giải pháp). Ban tổ chức đã thành lập 5 Hội đồng chấm thi chuyên ngành để chấm điểm, đánh giá các giải pháp tham gia Hội thi.

Sau khi có kết quả đánh giá các mô hình, sản phẩm tham gia Hội thi, Ban Tổ chức sẽ tổ chức buổi lễ công nhận kết quả, trao giải, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức và phát động Hội thi lần VIII năm 2018-2019. Đồng thời lựa chọn các giải pháp đạt giải cao của Hội thi lần này để gửi tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14, năm 2017.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận được tổ chức 2 năm một lần nhằm thúc đẩy phong trào học tập, lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, đồng thời tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học công nghệ, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến hay đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. 

Tác giả bài viết: Phạm Công Luân


Các bài viết khác