Trang chủ >> Hội thi sáng tạo kỹ thuật >> Thông báo của ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III, năm 2020

Thông báo của ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III, năm 2020

08/01/2021 | 541

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

TỈNH HƯNG YÊN LẦN THỨ III, NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III, năm 2020;

Được sự phối hợp, hưởng ứng tích cực của các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các huyện thị thành phố và các tổ chức cá nhân, Ban tổ chức Hội thi đã nhận được 77 hồ sơ các đề tài, giải pháp tham gia dự thi. Qua chấm điểm, đánh giá, xếp loại của Hội đồng giám khảo; Ban Tổ chức Hội thi đã đề nghị UBND tỉnh công nhận kết quả 42 giải thưởng, gồm 3 giải Nhì, 10 giải Ba và 29 giải Khuyến khích (danh sách giải thưởng kèm theo Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên được đăng tải trên website http://lienhiephoihungyen.org.vn).

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 01/2021, Ban Tổ chức Hội thi trân trọng thông báo và đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường đôn đốc các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Hội thi chuẩn bị trưng bày, triển lãm tại Hội nghị (Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị Tỉnh Hưng Yên, đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên. Thời gian cụ thể Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời sau). Cụ thể như sau:

+ 01 bản photo Chứng minh Nhân dân, Căn cước Công dân (của các tác giả/nhóm tác giả hoặc giáo viên hướng dẫn, khi nhận giải nộp bản photo có công chứng);

+ 01 bản toàn văn giải pháp dự thi;

+ Mô hình, sản phẩm;

+ 1 poster khổ A0 (1189 mm x 841 mm) có nẹp cứng ở 2 đầu, 1 đầu buộc dây treo. Nội dung poster in ảnh màu mô tả chung về giải pháp;

+ Những đề tài đạt giải Nhì, giải Ba thuộc lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo, Công nghệ thông tin mang theo laptop, máy chiếu, màn chiếu và chuẩn bị nội dung thuyết trình (không làm thêm poster).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (cơ quan Thường trực của BTC Hội thi) theo số ĐT: 02213.522.623 hoặc 083.666.5598 (đ/c Nguyễn Võ Triệu – Thư ký Ban Tổ chức).

Trân trọng./.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI


Các bài viết khác